Code du cours VadZ3017

Crédits 3

La quantité totale d'heures en classe81

Nombre de conferences8

Nombre de travaux pratiques et des séminaires24

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant49

Date de l'approbation du cours09.02.2021

Auteur du cours

author

Madara Dobele

Manuels

1. Kriek D. Team Leadership: Theories, Tools and Techniques. Randburg: KR Publishing, 2019, 465 p.
2. Belbins M. R. Komandu lomas darbavietā. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009, 167 lpp.
3. Belbins M. R. Darba krāsas. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2010, 164 lpp.
4. Adizes I. K. Prasmīga pārmaiņu vadība. Rīga: Zvaigzne ABC, 2018, 335 lpp.
5. Rød A., Fridjhon M. Creating Intelligent Teams. Randburg: KR Publishing, 2016, 190 p.
6. Landon L.B., Salas E., Vessey W.B. Team Dynamics Over Time. Bingley: Emerald Publishing Limited, 2017, 352 p.

7. Lēmumu pieņemšana. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2007, 194 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. Zīlīte L. Personāla vadība un socionika. Rīga: SIA “Biznesa augstskola Turība”, 2013, 304 lpp.
2. Janson S. Leader – What To Do Now? Successful Team Leadership, Empolyee Motivation & Human Resource Management, Use Leadership Techniques & Leadership Styles, Gain Respect As a New Boss. Dortmund: Best of HR – Berufebilder.de®, 2019, 65 p.
3. Pullan P. Virtual Leadership: Practical Strategies for Getting the Best Out of Virtual Work and Virtual Teams. London: Kogad Page, 2016, 233 p.
4. Salas E., Vessey W.B., Estrada A.X. Team Cohesion: Advances in Psychological Theory, Methods and Practice. Bingley: Emerald Group Publishing Limited, 2015, 312 p.
5. Belbins M. R. Jaunās organizācijas. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009, 176 lpp.
6. Duhigs Č. Ieraduma spēks. Kāpēc biznesā darām to, ko darām, un kā to mainīt. Rīga: Zvaigzne ABC, 2019, 447 lpp.
7. Frīmentls D. Komandas motivācija un vadība: 50 praktiski padomi. Rīga: Zvaigzne ABC, 2006, 124 lpp.
8. Goulmens D. Tava emocionālā inteliģence. Rīga: Jumava, 2020, 461 lpp.
9. Edeirs Dž. Līderība un motivācija: 50:50 likums un astoņi galvenie principi, kā motivēt citus. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2007, 136 lpp.
10. Edeirs Dž. Līderība un inovācija: kā veidot radošumu komandā un gūt idejas. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2007, 126 lpp.
11. Adizes I. Leading the Leaders: how to enrich your style of management and handle peaple whose style is different from yours. Santa Barbara, California: The Adizes Institute Publications, 2004, 311 pg.
12. Adizes I. Management/Mismanagement Styles: how to identify a style and what to do about it. Santa Barbara, California: 2004, 213 pg.
13. Dyer W.G., Dyer J.H., Schein E.H. Team building: proven strategies for improving team performance. San Francisco: Jossey_Bass, 2007, 240 lpp.
14. Edeirs Dž. Iedvesmojošais līderis: kā motivēt, iedrošināt un gūt panākumus. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2007, 233 lpp.
15. Heske U. Darbs komandā: darba grupas vadība: konstruktīva konfliktu risināšana. Rīga, Zvaigzne ABC, 2007, 128 lpp.
16. Vadīt komandas. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009, 157 lpp.
17. Edeirs Dž. Kā izaudzēt līderus: septiņi galvenie efektīvas līderības attīstības principi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2008, 186 lpp.
18. Kovejs S. R. Ļoti veiksmīgu cilvēku 7 paradumi. Rīga: Zvaigzne ABC, 2013, 367 lpp.

19. Herolds D.M., Fedors D.B. Mainiet veidu, kā vadāt pārmaiņas. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009, 198 lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Forbes, Rīga: SK Media. ISSN 1691 – 6018