Kurs-Code VadZ2031

Kreditpunkte 4.50

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)120

Vorlesungen (Stundenzahl)32

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)72

Bestätigt am (Datum)20.03.2019

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Laura Joma

Vorkenntnisse

JurZ2005,

VadZ3035,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Komerclikums: LR likums. Pieņemts 13.04.2000.
Stājas spēkā 01.01.2002. [Tiešsaiste][skatīts 18.03.2020.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/5490-komerclikums
2. Par individuālo (ģimenes) uzņēmumu un zemnieka vai zvejnieka saimniecību: LR likums. Pieņemts 08.01.1992. Stājas spēkā 06.02.1992. [Tiešsaiste][skatīts 18.03.2020.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/72428-par-individualo-gimenes-uznemumu-un-zemnieka-vai-zvejnieka-saimniecibu
3. Par nodokļiem un nodevām: LR likums. Pieņemts 02.02.1995.
Stājas spēkā 01.04.1995. [Tiešsaiste][skatīts 18.03.2020.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/33946-par-nodokliem-un-nodevam

Weiterfuhrende Literatur

1. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra mājas lapa. Pieejams: http://www.ur.gov.lv/
2. Valsts ieņēmuma dienesta Publiskojamo datu bāzes mājas lapa. Pieejams: https://www.vid.gov.lv/

3. Laikraksta „Latvijas Vēstnesis” mājas lapa. Pieejams: http:// www.lv.lv

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas Biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 1992. ISSN 1407-2041

2. Latvijas Vēstnesis. Latvijas Republikas oficiālais izdevums. Pieejams: https://www.vestnesis.lv/