Код курса VadZ2031

Кредитные пункты 4.50

Общее количество часов120

Kоличество часов лекций32

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента72

Дата утвеждения курса20.03.2019

Разработчик курса

author

Laura Joma

Предварительные знания

JurZ2005,

VadZ3035,

Учебная литературa

1. Komerclikums: LR likums. Pieņemts 13.04.2000.
Stājas spēkā 01.01.2002. [Tiešsaiste][skatīts 18.03.2020.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/5490-komerclikums
2. Par individuālo (ģimenes) uzņēmumu un zemnieka vai zvejnieka saimniecību: LR likums. Pieņemts 08.01.1992. Stājas spēkā 06.02.1992. [Tiešsaiste][skatīts 18.03.2020.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/72428-par-individualo-gimenes-uznemumu-un-zemnieka-vai-zvejnieka-saimniecibu
3. Par nodokļiem un nodevām: LR likums. Pieņemts 02.02.1995.
Stājas spēkā 01.04.1995. [Tiešsaiste][skatīts 18.03.2020.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/33946-par-nodokliem-un-nodevam

Дополнительная литература

1. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra mājas lapa. Pieejams: http://www.ur.gov.lv/
2. Valsts ieņēmuma dienesta Publiskojamo datu bāzes mājas lapa. Pieejams: https://www.vid.gov.lv/

3. Laikraksta „Latvijas Vēstnesis” mājas lapa. Pieejams: http:// www.lv.lv

Периодика и другие источники информации

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas Biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 1992. ISSN 1407-2041

2. Latvijas Vēstnesis. Latvijas Republikas oficiālais izdevums. Pieejams: https://www.vestnesis.lv/