Kurs-Code MežZ4085

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)81

Vorlesungen (Stundenzahl)24

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge8

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)49

Bestätigt am (Datum)30.03.2021

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Jānis Krūmiņš

author

Agris Zimelis

author

Solveiga Luguza

Vorkenntnisse

MežZ3034,

MežZ4023,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1.Praude V., Beļčikovs J. “Loģistika”. -Rīga, 2003. –540.lpp.
2.Sprancmanis N. “Biznesa loģistika”. – Rīga., 2003. – 360 lpp.
3.Jaunzems A. “Operāciju pētīšana”. Ventspils augstskola. Kursa materiāli. –Ventspils, 2003. –166 lpp.
4.Sprancmanis N. “Transporta pakalpojumu ekonomika un organizācija”. –Rīga, 2001. –283.lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1.“Biznesa ekonomika” Kjells Gunnars Hofs sadarbībā ar Karinu Marinsku, 2002, SIA Jāņa Rozes apgāds
2.“Vadības grāmatvedība 1.-4. daļa”, 1994, LR finanšu ministrija un Ernst&Young
3.“Mikroekonomika” Roberts Škapars, 2004, Latvijas universitāte
4.“Makroekonomika” Edgars Kasalis, 2000, Latvijas universitāte

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1.University of Michigan https://michiganross.umich.edu/
2.Skogforsk
https://www.skogforsk.se/