Код курса MežZ4085

Кредитные пункты 3

Общее количество часов81

Kоличество часов лекций24

Kоличество часов семинаров и практических занятий8

Количество часов самостоятельной работы студента49

Дата утвеждения курса30.03.2021

Разработчики курса

author

Jānis Krūmiņš

author

Agris Zimelis

author

Solveiga Luguza

Предварительные знания

MežZ3034,

MežZ4023,

Учебная литературa

1.Praude V., Beļčikovs J. “Loģistika”. -Rīga, 2003. –540.lpp.
2.Sprancmanis N. “Biznesa loģistika”. – Rīga., 2003. – 360 lpp.
3.Jaunzems A. “Operāciju pētīšana”. Ventspils augstskola. Kursa materiāli. –Ventspils, 2003. –166 lpp.
4.Sprancmanis N. “Transporta pakalpojumu ekonomika un organizācija”. –Rīga, 2001. –283.lpp.

Дополнительная литература

1.“Biznesa ekonomika” Kjells Gunnars Hofs sadarbībā ar Karinu Marinsku, 2002, SIA Jāņa Rozes apgāds
2.“Vadības grāmatvedība 1.-4. daļa”, 1994, LR finanšu ministrija un Ernst&Young
3.“Mikroekonomika” Roberts Škapars, 2004, Latvijas universitāte
4.“Makroekonomika” Edgars Kasalis, 2000, Latvijas universitāte

Периодика и другие источники информации

1.University of Michigan https://michiganross.umich.edu/
2.Skogforsk
https://www.skogforsk.se/