Код курса MežZ2046

Кредитные пункты 3

Общее количество часов81

Количество часов самостоятельной работы студента81

Дата утвеждения курса22.12.2020

Разработчики курса

author

Aleksandrs Saveļjevs

author

Māris Davidāns

author

Ziedonis Sarmulis

Предварительные знания

Fizi2013,

MašZ4021,

Mate1033,

Mate4016,

Учебная литературa

1. Kobcevs A. Lietišķā mehānika. Rīga, 2006.
2. Dobelis H. Tehniskā mehānika. Liepāja, 2007.

Дополнительная литература

1. Miķelsons Z., Pīrs V. Spēkratu konstrukcijas. Jelgava: LLU, 2008.199 lpp.
2. Saliņš Z. Mežizstrādes tehniskais progress. Rīga: Liesma, 1974.159 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Baltijas koks, ISSN 1407-6667
2. Meža Avīze, ISSN 1407-6187