Kurs-Code MežZ1015

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)81

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Arbeit im Labor (Stundenzahl)16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)49

Bestätigt am (Datum)16.02.2021

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Aleksandrs Saveļjevs

author

Pēteris Kaļeiņikovs

author

Ziedonis Sarmulis

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Motorzāģis - lietošana un apkope. Zviedrijas nacionālā mežsaimniecības pārvalde, 1997. 65 lpp.
2. Līpiņš L. Stumbru racionāla sagarumošana. Rīga: LLU Meža izmantošanas kat., Liesma, 1999. 75 lpp.
3. Saliņš Z. Mežizstrādes tehnoloģija. Jelgava : LLU Meža ekspluatācijas kat., 1997. 80 lpp.
4. Davidāns M., Saveļjevs A., Strūbergs A., Traktortehnika meža darbos. Jelgava, 2019, Studentu biedrība Šalkone, 140 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Benzīna motorinstrumentu lietošanas instrukcijas.
2. Benzīna motorzāģus un motorinstrumentu ražojošo (tirgojošo) firmu prospekti.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Baltijas Koks. ISSN 1407-6667
2. International Forest Industries. ISSN 978-989-643-016-00