Код курса MežZ1015

Кредитные пункты 3

Общее количество часов81

Kоличество часов лекций16

æоличество лабораторных работ16

Количество часов самостоятельной работы студента49

Дата утвеждения курса16.02.2021

Разработчики курса

author

Aleksandrs Saveļjevs

author

Pēteris Kaļeiņikovs

author

Ziedonis Sarmulis

Учебная литературa

1. Motorzāģis - lietošana un apkope. Zviedrijas nacionālā mežsaimniecības pārvalde, 1997. 65 lpp.
2. Līpiņš L. Stumbru racionāla sagarumošana. Rīga: LLU Meža izmantošanas kat., Liesma, 1999. 75 lpp.
3. Saliņš Z. Mežizstrādes tehnoloģija. Jelgava : LLU Meža ekspluatācijas kat., 1997. 80 lpp.
4. Davidāns M., Saveļjevs A., Strūbergs A., Traktortehnika meža darbos. Jelgava, 2019, Studentu biedrība Šalkone, 140 lpp.

Дополнительная литература

1. Benzīna motorinstrumentu lietošanas instrukcijas.
2. Benzīna motorzāģus un motorinstrumentu ražojošo (tirgojošo) firmu prospekti.

Периодика и другие источники информации

1. Baltijas Koks. ISSN 1407-6667
2. International Forest Industries. ISSN 978-989-643-016-00