Kurs-Code MākZ1003

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)81

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)49

Bestätigt am (Datum)12.04.2016

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Ligita Ozolniece

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Grasmane M. Latviešu tautas tērpi. Raksti. Izšūšana. Rīga: Senā klēts, 2013. 296 lpp.
2. Celms V. Latvju raksts un zīmes. Baltu pasaules modelis, uzbūve, tēli, simbolika. Rīga: Folkloras informācijas centrs, 2008. 272 lpp.
3. Jansone A. Apģerba attīstība Zemgalē 19. gadsimtā. Rīga: Sana Solaris, 2018. 576 lpp.
6. Kraukle D. Ornaments. Rīga: Zvaigzne ABC, 2014. 40 lpp.
7. Kraukle D. Dienvidlatgalē austās segas. Rīga: LNKC, 2020. 366 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Ektermane B. Latviešu zīmju spēks. Tradīcijas. Lietojums. Padomi. Rīga: Latvijas mediji, 2018. 144 lpp.
2. Strode R. Latviešu rotas: Saktas. No senatnes līdz mūsdienām. Rīga: J.L.V., 2017. 200 lpp.
3. Latviešu tautas tērpi. I Vidzeme. V. Rozenberga (teksts). Rīga: Jāņa sēta, 1995. 319 lpp.
4. Latviešu tautas tērpi. II Kurzeme. Z.Bremze , V.Rozenberga u.c. Rīga: Jāņa sēta, 1997. 398 lpp.
5. Bremze Z., Rozenberga V. u.c. Latviešu tautas tērpi. III Zemgale, Augšzeme, Latgale. Rīga: Latvijas vēstures muzejs, 2013. 365 lpp.
6. Latvju raksti. 1., 2., 3.sēj. Rīga: Apgāts Latvijas grāmata, 1999.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Laikraksts “Izglītība un kultūra”. ISSN 1407-4036.