Код курса MākZ1003

Кредитные пункты 3

Общее количество часов81

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента49

Дата утвеждения курса12.04.2016

Разработчик курса

author

Ligita Ozolniece

Учебная литературa

1. Grasmane M. Latviešu tautas tērpi. Raksti. Izšūšana. Rīga: Senā klēts, 2013. 296 lpp.
2. Celms V. Latvju raksts un zīmes. Baltu pasaules modelis, uzbūve, tēli, simbolika. Rīga: Folkloras informācijas centrs, 2008. 272 lpp.
3. Jansone A. Apģerba attīstība Zemgalē 19. gadsimtā. Rīga: Sana Solaris, 2018. 576 lpp.
6. Kraukle D. Ornaments. Rīga: Zvaigzne ABC, 2014. 40 lpp.
7. Kraukle D. Dienvidlatgalē austās segas. Rīga: LNKC, 2020. 366 lpp.

Дополнительная литература

1. Ektermane B. Latviešu zīmju spēks. Tradīcijas. Lietojums. Padomi. Rīga: Latvijas mediji, 2018. 144 lpp.
2. Strode R. Latviešu rotas: Saktas. No senatnes līdz mūsdienām. Rīga: J.L.V., 2017. 200 lpp.
3. Latviešu tautas tērpi. I Vidzeme. V. Rozenberga (teksts). Rīga: Jāņa sēta, 1995. 319 lpp.
4. Latviešu tautas tērpi. II Kurzeme. Z.Bremze , V.Rozenberga u.c. Rīga: Jāņa sēta, 1997. 398 lpp.
5. Bremze Z., Rozenberga V. u.c. Latviešu tautas tērpi. III Zemgale, Augšzeme, Latgale. Rīga: Latvijas vēstures muzejs, 2013. 365 lpp.
6. Latvju raksti. 1., 2., 3.sēj. Rīga: Apgāts Latvijas grāmata, 1999.

Периодика и другие источники информации

1. Laikraksts “Izglītība un kultūra”. ISSN 1407-4036.