Kurs-Code Ekon4102

Kreditpunkte 7.50

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)200

Vorlesungen (Stundenzahl)24

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge56

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)120

Bestätigt am (Datum)22.05.2019

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Aino Soopa

Vorkenntnisse

Ekon2120,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Finanšu grāmatvedība. Mācību grāmata. I.Leibus , I.Pētersone , A.Jesemčika , A.Svarinska , R.Grigorjeva. Rīga: SIA „Lietišķās informācijas dienests”, 2018. 328 lpp.
2. Bojarenko J., Tjurina A. Finanšu grāmatvedības praktikums. Rīga: GFK, 2015. 383 lpp.
3. Krogzeme H. Nodokļu un finanšu grāmatvedības pamati: Mācību grāmata. Rīga: RTU Izdevniecība, 2011. 392 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Apsīte I. Pamatlīdzekļu uzskaite komercuzņēmumos. Rīga: Lietišķās apmācības centrs, 2010. 266 lpp.
2. Grebenko M. Darba likums un grāmatvedība. Rīga: Lietišķas informācijas dienests, 2018. 155 lpp.
3. Ludboržs A. Pamatlīdzekļu uzskaite. Rīga: Lietišķas informācijas dienests, 2006. 255 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Bilance: žurnāls par grāmatvedību, uzskaites likumdošanu un finansēm. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2005-. ISSN 1407-5709 .
2. Elektroniskais žurnāls iFinanses.lv Portāls „iFinanses.lv” [tiešsaiste]. SIA izdevniecība „Izdevniecība iŽurnāli”. [Skatīts 08.11.2010.]. Pieejams: http://www.ifinanses.lv/lat
3. Latvijas Republikas oficiālais Valsts Ieņēmumu Dienesta portāls: http://www.vid.gov.lv
4. Latvijas Republikas oficiālais normatīvo aktu portals: http://www.likumi.lv