Код курса Ekon4102

Кредитные пункты 7.50

Общее количество часов200

Kоличество часов лекций24

Kоличество часов семинаров и практических занятий56

Количество часов самостоятельной работы студента120

Дата утвеждения курса22.05.2019

Разработчик курса

author

Aino Soopa

Предварительные знания

Ekon2120,

Учебная литературa

1. Finanšu grāmatvedība. Mācību grāmata. I.Leibus , I.Pētersone , A.Jesemčika , A.Svarinska , R.Grigorjeva. Rīga: SIA „Lietišķās informācijas dienests”, 2018. 328 lpp.
2. Bojarenko J., Tjurina A. Finanšu grāmatvedības praktikums. Rīga: GFK, 2015. 383 lpp.
3. Krogzeme H. Nodokļu un finanšu grāmatvedības pamati: Mācību grāmata. Rīga: RTU Izdevniecība, 2011. 392 lpp.

Дополнительная литература

1. Apsīte I. Pamatlīdzekļu uzskaite komercuzņēmumos. Rīga: Lietišķās apmācības centrs, 2010. 266 lpp.
2. Grebenko M. Darba likums un grāmatvedība. Rīga: Lietišķas informācijas dienests, 2018. 155 lpp.
3. Ludboržs A. Pamatlīdzekļu uzskaite. Rīga: Lietišķas informācijas dienests, 2006. 255 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Bilance: žurnāls par grāmatvedību, uzskaites likumdošanu un finansēm. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2005-. ISSN 1407-5709 .
2. Elektroniskais žurnāls iFinanses.lv Portāls „iFinanses.lv” [tiešsaiste]. SIA izdevniecība „Izdevniecība iŽurnāli”. [Skatīts 08.11.2010.]. Pieejams: http://www.ifinanses.lv/lat
3. Latvijas Republikas oficiālais Valsts Ieņēmumu Dienesta portāls: http://www.vid.gov.lv
4. Latvijas Republikas oficiālais normatīvo aktu portals: http://www.likumi.lv