Kurs-Code Ekon4078

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)81

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)49

Bestätigt am (Datum)16.02.2016

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Linda Medne

Vorkenntnisse

Ekon2017,

Ekon3120,

PārZ3066,

VadZ3058,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Alsiņa R., Gertners G. Uzņēmējdarbības plānošanas principi un metodes. Rīga: RTU, 2007. 229 lpp.
2. Barrow P. Biznesa plāni: kā tos uzrakstīt un īstenot. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2008. 213 lpp.
3. Blackwell E. How to prepare a business plan. London: Kogan Page, 2008. 182 lpp.
4. Rurāne M.Uzņēmējdarbības organizācija un plānošana. Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2002. 330 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Lynn J. Start Your Own Restaurant and more. Irvine, Calif.: Entrepreneur Press, 2009. 274 lpp.
2. Kotlers F. Kotlers par mārketingu: kā radīt, iekarot tirgu un dominēt tajā. Tulk. no angļu val. Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2007. 269 lpp.
3. Walker J. R. The restaurant: from concept to operation. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 2007. 493 lpp.
4. Wood M. B. Essential guide to marketing planning. Harlow: Prentice Hall Financial Times, 2007. 268 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Kapitāls: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-2505
2. Biznesa psiholoģija. Ikšķile: Saules bite. ISSN 1691-3183
3. Forbes. Rīga: SK Media. ISSN 1691-6018