Kurs-Code Ekon2128

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)48

Bestätigt am (Datum)18.09.2019

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Gunta Grīnberga-Zālīte

Vorkenntnisse

Ekon1024,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Hill C.W.L., Udayasankar K., Wee.C.H. Global Business Today. McGraw Hill-Education, 2014, 544p.
2. Rugman A.M., Collinson S. International Business. Harlow, England; New York: Prentice Hall Financial Times, 2009, 716p.

3. Šmits E., Koens Dž. Jaunais digitālais laikmets: kā nākotnē mainīsies mūsu dzīve, valstis un bizness. Rīga : Zvaigzne ABC, 2017, 399 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Bakari M. The Dilemma of Sustainability in the Age of Globalization. Lanham: Lexington Books, 2017, 225p.
2. Business in a Changing Society: Festschrift for Peter Brabeck-Letmathe / edited by Andreas Koopmann. Zurich, Neue Zürcher Zeitung, 2014, 295p.
3. Larcker D., Tayan B. Corporate Governance Matters. 2nd Edition, Pearson Education, 2016, 441p.

4. Pauli G. Zilā ekonomika 3.0: zinātnes, inovāciju un uzņēmējdarbības apvienojums rada jaunu biznesa modeli, kas pārveido sabiedrību. Rīga: Zvaigzne ABC, 2018, 319 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: ISSN 1407-2041
2. Kapitāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-2505

3. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra. Pieejams: www.liaa.gov.lv