Код курса Ekon2128

Кредитные пункты 2

Общее количество часов80

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента48

Дата утвеждения курса18.09.2019

Разработчик курса

author

Gunta Grīnberga-Zālīte

Предварительные знания

Ekon1024,

Учебная литературa

1. Hill C.W.L., Udayasankar K., Wee.C.H. Global Business Today. McGraw Hill-Education, 2014, 544p.
2. Rugman A.M., Collinson S. International Business. Harlow, England; New York: Prentice Hall Financial Times, 2009, 716p.

3. Šmits E., Koens Dž. Jaunais digitālais laikmets: kā nākotnē mainīsies mūsu dzīve, valstis un bizness. Rīga : Zvaigzne ABC, 2017, 399 lpp.

Дополнительная литература

1. Bakari M. The Dilemma of Sustainability in the Age of Globalization. Lanham: Lexington Books, 2017, 225p.
2. Business in a Changing Society: Festschrift for Peter Brabeck-Letmathe / edited by Andreas Koopmann. Zurich, Neue Zürcher Zeitung, 2014, 295p.
3. Larcker D., Tayan B. Corporate Governance Matters. 2nd Edition, Pearson Education, 2016, 441p.

4. Pauli G. Zilā ekonomika 3.0: zinātnes, inovāciju un uzņēmējdarbības apvienojums rada jaunu biznesa modeli, kas pārveido sabiedrību. Rīga: Zvaigzne ABC, 2018, 319 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: ISSN 1407-2041
2. Kapitāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-2505

3. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra. Pieejams: www.liaa.gov.lv