Kurs-Code BūvZ6038

Kreditpunkte 4.50

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)36

Vorlesungen (Stundenzahl)24

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge12

Bestätigt am (Datum)23.03.2021

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Juris Jurševskis

author

Arturs Lešinskis

Vorkenntnisse

Arhi5048,

BūvZ3115,

BūvZ3117,

BūvZ4092,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Dzelzītis E. Siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmu automatizācijas pamati. Rīga: Gandrs, 2005. 415 lpp.
2. Ribickis L., Galkina A. Elektroenerģijas taupīgas lietošanas metodes. Rīga: B/O SIA Latvijas tehnoloģiskais parks. 1998. 118.lpp. Nav LLU FB.
3. Табунчиков Ю.А. Математическое моделирование и оптимизация тепловой эффективности зданий. Москва: АВОК - ПРЕСС, 2002. 194 c. 4. Newman. Michael H. Direct Digital Control of Building Systems, NY, USA: John wikry & Sons, Inc, 1994. 244 p.

Weiterfuhrende Literatur

1. Barkāns, J. Enerģijas racionāla izmantošana. Rīga: RTU izdevniecība, 2003. 285 lpp.
2. Keeler, Marian. Fundamentals of integrated design for sustainable building / Marian Keeler, Bill Burke. Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons, c2009. xvi, 338 lpp. : il., kartes, plāni ; 29 cm. ISBN 9780470152935 (cloth).
3. Jack, Hugh Engineering design, planning, and management / Hugh Jack. Oxford : Elsevier, c2013. xv, 574 lpp. : il. ; 24 cm. ISBN 9780123971586.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

Enerģija un Pasaule : E & P. - Rīga : Briga Plus : ilustrācijas ; 30 cm. ISSN 1407-5911.