Kurs-Code BūvZ6029

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)81

Vorlesungen (Stundenzahl)12

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge12

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)57

Bestätigt am (Datum)10.03.2021

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Jānis Kreilis

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Brauns J. Tērauda un tēraudbetona konstrukcijas. Eirokodeksi EC3 un EC4 konstrukciju projektēšanā. Jelgava: LLU, 2004. 85 lpp.
2. Designers guide to EN 1994-1-1. Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures. Part 1.1. General rules and rules for buildings. Thomas Telford publishing, 2004.- 235 p.
3. Металлические конструкции. Общий курс / Под ред. Е. И. Беленя. Москва: Стройиздат, 1986. 559 c.
4. Kreilis J. Plānsieniņu tērauda konstruktīvo elementu aprēķins. Jelgava: LLU, 2013. 77 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Kreilis J Tērauda konstrukcijas. Ievads projektēšanā saskaņā ar LVS EN 1993-1-1. Vienstāva karkasa ēku konstruktīvie risinājumi un aprēķins. Jelgava: LLU, 2007. 142 lpp.
2. Sendvičpaneļi Tenax. U.Iljins, J.Skujāns u.c.. Jelgava: LLU, 2004. 121 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Steel and Composite Structures. TechnoPress. ISSN 1229-9367
2. Engineering Structures. [tiešsaiste]. Elsevier. ISSN 0141-0296. [skatīts 28.05.2015.]. Pieejams ScienceDirect datubāzē: http://www.sciencedirect.com/science/journal/01410296
3. Mechanics of composite materials. ISSN 0203-1272