Code du cours Arhi3034

Crédits 1

La quantité totale d'heures en classe40

Nombre de conferences8

Nombre de travaux pratiques et des séminaires8

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant24

Date de l'approbation du cours23.03.2021

Auteur du cours

author

Valentīns Buiķis

Manuels

1. Драйздел Д. Введение в динамику пожаров. Москва: Стройиздат, 1990. 2. Мосалков И.Л. и др. Огнестойкость строительных конструкций. Москва: Спецтехника, 2001. 3. Огнезащита материалов, изделий и строителбных конструкций: сборник под ред. И.А. Болодяна, Москва: ВНИИПО, 1999 4. Latvijas būvnormatīvs LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība”.

Ouvrages supplémentaires

1. Buiķis V. Ugunsgrēku tehniskās izpētes metode. Rīga, 2011. 2. Latvijas būvnormatīvs LBN 231-15 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”. 3. LVS – EN 13501- 1 Būvkonstrukciju un būvelementu klasifikācija pēc to reakcijas uz uguni. 1. daļa: Klasifikācija, pielietojot testēšanas datus no ugunsreakcijas testiem.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. http://www.fpemag.com 2. “Пожаровзрывобезопасность”, научно-технический журнал. 3. http://www.likumi.lv 4. Žurnāls “Būvinženieris”. ISSN 1691-9262.