Code du cours PārZ4046

Crédits 2

La quantité totale d'heures en classe80

Nombre de conferences16

Nombre de travaux pratiques et des séminaires4

Nombre des travaux du laboratoire12

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant48

Date de l'approbation du cours12.10.2011

Auteur du cours

author

Daiga Kunkulberga

Connaissances de base

Ķīmi2006,

Ķīmi3002,

Ķīmi3005,

PārZ3017,

Manuels

1. Segliņš V., Kunkulberga D. Miltu konditorejas izstrādājumu ražošana. Rīga: RTU izdevniecība, 2013. 272 lpp. 2. Bicāne A. Jaunā konditora rokasgrāmata. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2007. ISBN 9789984766942 3. Gavriļenko E. Sanitārija un higiēna pārtikas aprites uzņēmumos: mācību līdzeklis studiju kursa apgūšanai. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2008. ISBN 9789984828138.

Ouvrages supplémentaires

1. Gisslen W. Professional Baking. New Jersey: John Wiley & Sons, 2005. 701 p. 2. Figoni P. How Baking Works. New Jersey: John Wiley & Sons, 2008. 400 p.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Gastromāns: žurnāls. Nr. 1 (1) 2003- Rīga: Baltijas mārketinga un reklāmas kompānija "Prospekts", 2003. ISSN 1691-1075. 2. Ievas Virtuve. Rīga: Žurnāls Santa ISSN 1691-5763. 3. Mūsmājas: labākais žurnāls mājai un ģimenei. Rīga: Dadzis. ISSN 1407-0995.