Код курса PārZ4046

Кредитные пункты 2

Общее количество часов80

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий4

æоличество лабораторных работ12

Количество часов самостоятельной работы студента48

Дата утвеждения курса12.10.2011

Разработчик курса

author

Daiga Kunkulberga

Предварительные знания

Ķīmi2006,

Ķīmi3002,

Ķīmi3005,

PārZ3017,

Учебная литературa

1. Segliņš V., Kunkulberga D. Miltu konditorejas izstrādājumu ražošana. Rīga: RTU izdevniecība, 2013. 272 lpp. 2. Bicāne A. Jaunā konditora rokasgrāmata. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2007. ISBN 9789984766942 3. Gavriļenko E. Sanitārija un higiēna pārtikas aprites uzņēmumos: mācību līdzeklis studiju kursa apgūšanai. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2008. ISBN 9789984828138.

Дополнительная литература

1. Gisslen W. Professional Baking. New Jersey: John Wiley & Sons, 2005. 701 p. 2. Figoni P. How Baking Works. New Jersey: John Wiley & Sons, 2008. 400 p.

Периодика и другие источники информации

1. Gastromāns: žurnāls. Nr. 1 (1) 2003- Rīga: Baltijas mārketinga un reklāmas kompānija "Prospekts", 2003. ISSN 1691-1075. 2. Ievas Virtuve. Rīga: Žurnāls Santa ISSN 1691-5763. 3. Mūsmājas: labākais žurnāls mājai un ģimenei. Rīga: Dadzis. ISSN 1407-0995.