Code du cours MežZ5048

Crédits 2

La quantité totale d'heures en classe80

Nombre de conferences16

Nombre de travaux pratiques et des séminaires16

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant48

Date de l'approbation du cours11.02.2020

Auteur du cours

author

Olga Miezīte

Manuels

1. Dreimanis A. Mežsaimniecības pamati: mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem. A/S LVM. Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone". 2016. 219 lpp. E-grāmata. (PDF). Resurss pieejams tiešsaistē http://www.mf.llu.lv/sites/mf/files/files/articles/Kok_krumi_zemsedzes_augi_latvijas_mezaudzes.pdf
2. Straupe, I., Indriksons, A., Kazāka, R. Koki, krūmi un zemsedzes augi Latvijas mežaudzēs. Jelgava: A/S "Latvijas valsts meži", Studentu bierība "Šalkone", 2014. 179 lpp.
3. Meža tipoloģija: mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem. I. Liepa, O. Miezīte, S. Luguza, V. Šulcs, I. Straupe, A. Indriksons, A.Dreimanis, A.Saveļjevs, A.Drēska, Z.Sarmulis, D.Dubrovskis. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Meža fakultāte. Studentu biedrība „Šalkone”, 2014. 118 lpp. Meža izglītības bibliotēka. E-grāmata. (PDF). Resurss pieejams tiešsaistē http://www.mf.llu.lv/sites/mf/files/files/articles/Kok_krumi_zemsedzes_augi_latvijas_mezaudzes.pdf
4. Zālītis P., Jansons J. Latvijas meža tipoloģija un tās sākotne. DU Akadēmiskais apgāds "Saule", 2013. 167 lpp.
5. Līpiņš L., Liepa I. Apaļo kokmateriālu uzmērīšana. Jelgava, 2007. 104 lpp.
6. Saliņš Z. Mežs – Latvijas nacionālā bagātība. Jelgava: aut. izd., 2002. 248 lpp.
7. Zālītis P. Mežkopības priekšnosacījumi. Rīga: SIA "Et cetera", 2006. 217 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. Meža enciklopēdija. 2 sēj. Rīga: Zelta Grauds, 2003. 367 lpp.
2. J. C. Mackin J. C., Ian McLean I. MCSA/MCSE Self-Paced Training Kit (Exam 70-291): Implementing, Managing, and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastructure. Second Edition. Publisher: Microsoft Press 2006. 1230 p.
3. А.Б. Семенов А.Б., С.К. Стрижаков С.К., И.Р. Сунчелей И.Р. Структурированные кабельные системы. 5-е изд. Москва: АйТи; ДМК Пресс, 2004. 639 с.

Périodiques et d`autres ressources d`information

Mežzinātne ISSN 1407-270X.
http://www.silava.lv/Mezzinatne/mezintne.aspx
Baltic Forestry ISSN 1392-1355
https://www.balticforestry.mi.lt/bf/ index.php? option=com_content&view= featured&Itemid=101