Kurs-Code MežZ5041

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Vorlesungen (Stundenzahl)20

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge12

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)48

Bestätigt am (Datum)14.03.0201

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Jānis Magaznieks

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Līpiņš L. Stumbru racionāla sagarumošana. Rīga: Liesma, 1999. 75 lpp.
2. Līpiņš L., Liepa I. Apaļo kokmateriālu uzmērīšana. LLU. Meža fakultāte. Jelgava, 2007. 104 lpp.
3.LVS 82:2003 LVS 82:2003. Apaļo kokmateriālu uzmērīšana. Spēkā no: 29.04.2003. Pieejams: https://www.lvs.lv/lv/products/12484

Weiterfuhrende Literatur

1. A/S Latvijas valsts meži izstrādātas "Apaļo kokmateriālu kvalitātes prasības" Apaļo kokmateriālu kvalitātes prasības. AKKP 2013.01.02. AS Latvijas valsts meži [tiešsaiste] [skatīts 16.03.2017.]. Pieejams: http://www.lvm.lv/images/lvm/Profesionaliem/Me%C5%BEizstr%C4%81de/Pielikumi/AKKP_21.10.2015.pdf

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadības mājalapa - www.lkuuv.lv
2. Žurnāls "Baltijas Koks" ISSN 1407-6667
3. "BalticForestry" ISSN 1392-1355