Code du cours MežZ4077

Crédits 2

La quantité totale d'heures en classe80

Nombre de conferences24

Nombre de travaux pratiques et des séminaires8

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant48

Date de l'approbation du cours13.01.2015

Auteur du cours

author

Aivars Purvgalis

Manuels

1. Bloka A. Līgums starptautiskajā tirdzniecībā. Rīga: RTT. 2003. 89 lpp.
2. Kaktiņš J. Preču biržas. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU. 2007. 106 lpp.
3. Rurāne M. Finanšu menedžments RSEBAA, Rīga, 2005. 383 lpp.
4. Praude V. Mārketings. Rīga, 2007.

Ouvrages supplémentaires

1. Līpiņš L, Liepa I. Apoaļo kokmateriālu uzmērīšana. Jelgava: LLU. 2007. 104 lpp.
2. Avena A. Starptautiskā ekonomika. Rīga: Turības mācību centrs, 1998. 102 lpp.
3. Lapu koku produktu un tehnoloģiju ekonomiskais novērtējums. Rakstu krājums. Jelgava: LLU, 2010. 80 lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Laikraksts „Dienas Bizness” ISSN 1407-2041
2. Žurnāls „Baltijas koks” ISSN 1407-6667
3. Žurnāls „Bilance” ISSN 1407-5709