Kurs-Code MežZ4077

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Vorlesungen (Stundenzahl)24

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge8

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)48

Bestätigt am (Datum)13.01.2015

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Aivars Purvgalis

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Bloka A. Līgums starptautiskajā tirdzniecībā. Rīga: RTT. 2003. 89 lpp.
2. Kaktiņš J. Preču biržas. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU. 2007. 106 lpp.
3. Rurāne M. Finanšu menedžments RSEBAA, Rīga, 2005. 383 lpp.
4. Praude V. Mārketings. Rīga, 2007.

Weiterfuhrende Literatur

1. Līpiņš L, Liepa I. Apoaļo kokmateriālu uzmērīšana. Jelgava: LLU. 2007. 104 lpp.
2. Avena A. Starptautiskā ekonomika. Rīga: Turības mācību centrs, 1998. 102 lpp.
3. Lapu koku produktu un tehnoloģiju ekonomiskais novērtējums. Rakstu krājums. Jelgava: LLU, 2010. 80 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Laikraksts „Dienas Bizness” ISSN 1407-2041
2. Žurnāls „Baltijas koks” ISSN 1407-6667
3. Žurnāls „Bilance” ISSN 1407-5709