Код курса MežZ4077

Кредитные пункты 2

Общее количество часов80

Kоличество часов лекций24

Kоличество часов семинаров и практических занятий8

Количество часов самостоятельной работы студента48

Дата утвеждения курса13.01.2015

Разработчик курса

author

Aivars Purvgalis

Учебная литературa

1. Bloka A. Līgums starptautiskajā tirdzniecībā. Rīga: RTT. 2003. 89 lpp.
2. Kaktiņš J. Preču biržas. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU. 2007. 106 lpp.
3. Rurāne M. Finanšu menedžments RSEBAA, Rīga, 2005. 383 lpp.
4. Praude V. Mārketings. Rīga, 2007.

Дополнительная литература

1. Līpiņš L, Liepa I. Apoaļo kokmateriālu uzmērīšana. Jelgava: LLU. 2007. 104 lpp.
2. Avena A. Starptautiskā ekonomika. Rīga: Turības mācību centrs, 1998. 102 lpp.
3. Lapu koku produktu un tehnoloģiju ekonomiskais novērtējums. Rakstu krājums. Jelgava: LLU, 2010. 80 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Laikraksts „Dienas Bizness” ISSN 1407-2041
2. Žurnāls „Baltijas koks” ISSN 1407-6667
3. Žurnāls „Bilance” ISSN 1407-5709