Kursa kods MašZP018

Kredītpunkti 1

Metālapstrādes prakse II

Zinātnes nozareMašīnbūve un mehānika

Zinātnes apakšnozareMašīnbūves tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā40

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits40

Kursa apstiprinājuma datums21.09.2011

Atbildīgā struktūrvienībaSpēkratu institūts

Kursa izstrādātājs

author viesdoc.

Aleksandrs Galoburda

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Mācību prakse Metālapstrāde notiek institūta mācību darbnīcās un laboratorijās. Studenti norīkoti ar rektora rīkojumu un pakļaujas visiem mācību procesa kārtības noteikumiem. Studenti apgūst pirmās iemaņas virpošanā, frēzēšanā un atslēdznieku darbos. Studenti nostiprina pirmās iemaņas virpošanā, frēzēšanā, atslēdznieka darbos un apgūst tehnoloģisko procesu izstrādes pamatus virpošanā un frēzēšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: metālapstrādes procesu griešanas režīmu izvēle un aprēķins.
Prasmes: pēc izstrādātās tehnoloģijas izgatavot detaļas ar virpošanu, frēzēšanu un urbšanu.
Kompetence: pamatot griešanas parametru izvēli atkarībā no detaļas precizitātes un virsmas raupjuma.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Drošības tehnika.
2 Tehnoloģiskā procesa parametri.
3 Parametru aprēķins.
4 Mērinstrumenti.
5 Griezējinstrumenti.
6 Palīgierīces.
7 Vītņu urbja turētāja sagataves apvirpošana.
8 Vītņu urbja turētāja sagataves frēzēšana.
9 Vītņu urbja turētāja sagataves urbšana.
10 Vītņu urbja turētāja sagataves vīlēšana.
11 Āmura sagataves frēzēšana.
12 Āmura sagataves f urbšana.
13 Āmura sagataves f vīlēšana.
14 Vītņu urbja turētāja galīgā apstrāde.
15 Āmura galīgā apstrāde.
16 Ieskaite.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāts un aizstāvēts prakses kopsavilkums. Ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Avotiņš J. Metālapstrāde. Jelgava: LLU, 2009. 400 lpp.

Papildliteratūra

1. Vērdiņš G., Dukulis I. Materiālu mācība. Jelgava: LLU, 2008. 240 lpp.