Code du cours MašZ4048

Crédits 12

La quantité totale d'heures en classe480

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant480

Date de l'approbation du cours20.09.2011

Auteur du cours

author

Daina Kanaška

Manuels

1. Metodiskie norādījumi bakalaura darba izstrādei 2. līmeņa prof. augstākās izglītības bakalaura studiju progr. Mašīnu projektēšana un ražošana- Jelgava: TF, 2009.