Kurs-Code MašZ4048

Kreditpunkte 12

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)480

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)480

Bestätigt am (Datum)20.09.2011

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Daina Kanaška

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Metodiskie norādījumi bakalaura darba izstrādei 2. līmeņa prof. augstākās izglītības bakalaura studiju progr. Mašīnu projektēšana un ražošana- Jelgava: TF, 2009.