Код курса MašZ4048

Кредитные пункты 12

Общее количество часов480

Количество часов самостоятельной работы студента480

Дата утвеждения курса20.09.2011

Разработчик курса

author

Daina Kanaška

Учебная литературa

1. Metodiskie norādījumi bakalaura darba izstrādei 2. līmeņa prof. augstākās izglītības bakalaura studiju progr. Mašīnu projektēšana un ražošana- Jelgava: TF, 2009.