Kurs-Code LauZ6009

Kreditpunkte 25

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)1000

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)1000

Bestätigt am (Datum)22.03.2011

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Biruta Bankina

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Grāmatas lauksaimniecības zinātnē specialitātē Dārzkopība
2. Apakšnozarē Laukkopība.
3. Apakšnozarē Lopkopība.
4. Apakšnozarē Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā.

Weiterfuhrende Literatur

1. Dārzkopībā.
2. Laukkopībā, augkopībā, augsnes zinātnē un augu aizsardzībā
3. Lopkopībā
4. Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. LLU zinātniskie raksti
2. LZA zinātniskie raksti
3. Ārvalstu zinātniskā periodika
4. Agricultural Reserch, Agrarian Science