Code du cours LauZ4233

Crédits 3

La quantité totale d'heures en classe120

Nombre de conferences28

Nombre de travaux pratiques et des séminaires12

Nombre des travaux du laboratoire8

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant72

Date de l'approbation du cours28.11.2011

Auteur du cours

author

Juris Priekulis

Manuels

1. Laurs A., Priekulis J. Mūsdienīga piena ražošana. Rīga: LLU Ulbrokas zinātnes centrs, 2001. 345 lpp.
2. Piena lopkopība. Rokasgrāmata. A. Jemeļjanova red. Sigulda: Jumi, Sigra, 2001. 191 lpp.
3. Priekulis J. Lopkopības mehanizācija. Jelgava: LLU, 2008. 355 lpp.
4. Liellopu un cūku mītnes: tehnoloģija un aprīkošana. J. Priekuļa red. Rīga: Poligrāfists, Jelgava : [b.i.], 2003. 198 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. Ilsters A. Aprīkojums un izmaksas cūkkopībā. Rīga: LLU Ulbrokas zinātnes centrs, 2001. 171 lpp.
2. Ieteikumi kūtsmēslu krātuvju būvniecībai. Rokasgrāmata. J. Priekuļa un V. Murikova red. 88 lpp.
3. Veiselautade kasiraamat. Koostanud V. Luts. Saku: AS Rebellis, 2001. 185 p.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. AgroTops . Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164.
2. Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598.