Kurs-Code LauZ4233

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)120

Vorlesungen (Stundenzahl)28

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge12

Arbeit im Labor (Stundenzahl)8

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)72

Bestätigt am (Datum)28.11.2011

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Juris Priekulis

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Laurs A., Priekulis J. Mūsdienīga piena ražošana. Rīga: LLU Ulbrokas zinātnes centrs, 2001. 345 lpp.
2. Piena lopkopība. Rokasgrāmata. A. Jemeļjanova red. Sigulda: Jumi, Sigra, 2001. 191 lpp.
3. Priekulis J. Lopkopības mehanizācija. Jelgava: LLU, 2008. 355 lpp.
4. Liellopu un cūku mītnes: tehnoloģija un aprīkošana. J. Priekuļa red. Rīga: Poligrāfists, Jelgava : [b.i.], 2003. 198 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Ilsters A. Aprīkojums un izmaksas cūkkopībā. Rīga: LLU Ulbrokas zinātnes centrs, 2001. 171 lpp.
2. Ieteikumi kūtsmēslu krātuvju būvniecībai. Rokasgrāmata. J. Priekuļa un V. Murikova red. 88 lpp.
3. Veiselautade kasiraamat. Koostanud V. Luts. Saku: AS Rebellis, 2001. 185 p.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. AgroTops . Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164.
2. Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598.