Код курса LauZ4233

Кредитные пункты 3

Общее количество часов120

Kоличество часов лекций28

Kоличество часов семинаров и практических занятий12

æоличество лабораторных работ8

Количество часов самостоятельной работы студента72

Дата утвеждения курса28.11.2011

Разработчик курса

author

Juris Priekulis

Учебная литературa

1. Laurs A., Priekulis J. Mūsdienīga piena ražošana. Rīga: LLU Ulbrokas zinātnes centrs, 2001. 345 lpp.
2. Piena lopkopība. Rokasgrāmata. A. Jemeļjanova red. Sigulda: Jumi, Sigra, 2001. 191 lpp.
3. Priekulis J. Lopkopības mehanizācija. Jelgava: LLU, 2008. 355 lpp.
4. Liellopu un cūku mītnes: tehnoloģija un aprīkošana. J. Priekuļa red. Rīga: Poligrāfists, Jelgava : [b.i.], 2003. 198 lpp.

Дополнительная литература

1. Ilsters A. Aprīkojums un izmaksas cūkkopībā. Rīga: LLU Ulbrokas zinātnes centrs, 2001. 171 lpp.
2. Ieteikumi kūtsmēslu krātuvju būvniecībai. Rokasgrāmata. J. Priekuļa un V. Murikova red. 88 lpp.
3. Veiselautade kasiraamat. Koostanud V. Luts. Saku: AS Rebellis, 2001. 185 p.

Периодика и другие источники информации

1. AgroTops . Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164.
2. Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598.