Kursa kods LauZ2023

Kredītpunkti 2

Konstrukciju materiāli

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareLauksaimniecības inženierzinātne

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits24

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums03.03.2015

Atbildīgā struktūrvienībaSpēkratu institūts

Kursa izstrādātājs

author prof. (Emeritus)

Gunārs Vērdiņš

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studenti apgūst konstrukciju, instrumentu un speciālo materiālu klasifikāciju, fizikāli mehāniskās īpašības, struktūru un pielietojumu. Iepazīstas ar sakausējumu teoriju, dzelzs–cementīta stāvokļa diagrammu, termiskās apstrādes teoriju un tehnoloģiju. Studenti apgūst krāsaino metālu un sakausējumu marķēšanu, izmantošanu. Gūst priekšstatu par speciāliem materiāliem, kompozītu materiāliem, nemetāliem un metināšanas procesiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par konstrukciju un instrumentu materiālu īpašībām, termisko apstrādi un pielietojumu
• prasmes izvēlēties materiālus detaļu un instrumentu izgatavošanai
• kompetence par mašīnbūves materiālu un instrumentu materiālu īpašībām, marķēšanu un pielietojumu.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ievads. Mašīnbūves materiālu klasifikācija
2 Materiālus raksturojošās īpašības
3 Metālu kristāliskā uzbūve
4 Sakausējumu teorija
5 Dzelzs-oglekļa sakausējumi
6 Neleģētie tēraudi un čuguni
7 Termiskās apstrādes pamati
8 Neleģēto tēraudu termiskā apstrāde
9 Termiskās apstrādes tehnoloģijas
10 Neleģēto tēraudu rūdīšanas, atlaidināšanas tehnoloģijas
11 Ķīmiski termiskā apstrāde, virsmas nostiprināšana
12 Leģētie tēraudi
13 Griezējinstrumentu materiāli
14 Krāsainie metāli un to sakausējumi
15 Metināšanas pamati
16 Jaunie materiāli, materiālu zinātnes attīstības tendences

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāti un aizstāvēti laboratorijas darbi;
Termiņā iesniegti un ieskaitīti mājas darbi;
Kavēto lekciju skaits nepārsniedz 10 % no kopējā lekciju skaita.
Pārbaudes veids - eksāmens.

Pamatliteratūra

1. Vērdiņš G., Dukulis I. Materiālu mācība. Jelgava, 2008. 240 lpp.
2. Vērdiņš G. Materiālu mācība. Metodiskie norādījumi laboratorijas darbiem. Jelgava: LLU, 2004. 61 lpp.

Papildliteratūra

1. Donald R. Askeland, Pradeep P. Phule. The Science and Engineering of Materials (International Sudent Edition). Ontario : Thomson, 2006. 863 p.
2. Tabellenbuch Metall. Lektorat Ulrich Fischer, Haan-Gruiten : Verlag Europa Lehrmittel, 43.Auflage. 2005. 422 S.

Piezīmes

Obl. st.programma Kokapstrāde pilna un nepilna laika studijās.