Code du cours Ķīmi2017

Crédits 2

La quantité totale d'heures en classe80

Nombre de conferences16

Nombre des travaux du laboratoire24

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant40

Date de l'approbation du cours03.02.2015

Auteur du cours

author

Ilze Čakste

Manuels

1. Čakste I. Vispārīgā ķīmija: mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2008. 66 lpp.
2. Druviete B., Truksne D. Neorganiskie savienojumi, to klasifikācija un vispārīgās ķīmiskās īpašības. Jelgava: LLU, 2008. 59 lpp.
3. Rauhvargers A. Vispārīgā ķīmija. Rīga: Zinātne, 1996. 383 lpp.
4. E-studiju materiāli: http://estudijas.llu.lv/course/view.php?id=691

Ouvrages supplémentaires

1. Gļinka N. Vispārīgā ķīmija. Rīga: Zvaigzne, 1981. 685 lpp.
2. Brunere V., Kamzole L., Blūms A., Kacens J. Ķīmija augstskolu inženiertehniskajām specialitātēm. Rīga: Zvaigzne, 1992.
3. Selindžers B. Cita ķīmija. Rīga: Mācību grāmata, 2007. 517 lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Ilustrētā Zinātne Rīga : Mediju grupa TOPS. ISSN 1691-256X.
2. Zinātnisko rakstu meklētājs „Google Scholar Beta” http://scholar.google.lv
3. Zinātnisko rakstu meklētājs: „SCIRIUS for scientific information only” http://www.scirus.com