Kurs-Code Ķīmi2017

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Arbeit im Labor (Stundenzahl)24

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)40

Bestätigt am (Datum)03.02.2015

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Ilze Čakste

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Čakste I. Vispārīgā ķīmija: mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2008. 66 lpp.
2. Druviete B., Truksne D. Neorganiskie savienojumi, to klasifikācija un vispārīgās ķīmiskās īpašības. Jelgava: LLU, 2008. 59 lpp.
3. Rauhvargers A. Vispārīgā ķīmija. Rīga: Zinātne, 1996. 383 lpp.
4. E-studiju materiāli: http://estudijas.llu.lv/course/view.php?id=691

Weiterfuhrende Literatur

1. Gļinka N. Vispārīgā ķīmija. Rīga: Zvaigzne, 1981. 685 lpp.
2. Brunere V., Kamzole L., Blūms A., Kacens J. Ķīmija augstskolu inženiertehniskajām specialitātēm. Rīga: Zvaigzne, 1992.
3. Selindžers B. Cita ķīmija. Rīga: Mācību grāmata, 2007. 517 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Ilustrētā Zinātne Rīga : Mediju grupa TOPS. ISSN 1691-256X.
2. Zinātnisko rakstu meklētājs „Google Scholar Beta” http://scholar.google.lv
3. Zinātnisko rakstu meklētājs: „SCIRIUS for scientific information only” http://www.scirus.com