Code du cours HidZ3026

Crédits 2

La quantité totale d'heures en classe80

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant80

Date de l'approbation du cours20.02.2013

Auteurs du cours

author

Artūrs Veinbergs

author

Kaspars Abramenko

Manuels

1. Latvijas būvnormatīvs LBN 224-05 „Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves” Rīga, 2005. MK noteikumi Nr.631 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-05 "Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves"" [tiešsaiste]. Pieņemts 23.08.2005.; stājas spēkā 01.09.2005. [Skatīts 04.04.2013.] Pieejams:: http://www.likumi.lv/doc.php?id=115151
2. Meliorācijas likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 14.01.2010.; stājas spēkā 25.01.2010. ar grozījumiem: Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=203996
3. Meža infrastruktūras objektu projektēšana. Tehniskie noteikumi LV UTN 40003466281-3-2008. Reģistrēts AS „Latvijas valsts meži”. Rīga: Latvijas valsts meži, 2008. 72 lpp.
4. Labrencis V., R. Sudārs R. Meža meliorācija. Jelgava: LLU, 2005. 165 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. Labrencis V., Sudārs R. Meža meliorācija. Jelgava: LLU, 2005. 165 lpp.
2. Rozentāls G., Žodziņš J. Meliorācijas sistēmu hidrotehniskās būves. Rīga: Zvaigzne, 1987. 236 lpp.
3. Sauka O., Bušmanis P., Labrencis V. u.c. Lauksaimniecības hidrotehniskā meliorācija. Rīga: Zvaigzne, 1987. 296 lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Vides Vēstis: Vides aizsardzības kluba žurnāls. Rīga: Vides aizsardzības klubs. ISSN 1407-2939.
2. Baltijas Koks: starptautisks žurnāls uzņēmīgiem cilvēkiem. Rīga: Meža Mediju centrs. ISSN 1407-6667.