Kursa kods BūvZ4131

Kredītpunkti 3

Metāla konstrukcijas

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā

Atbildīgā struktūrvienībaBūvkonstrukciju katedra