Kurs-Code BūvZ3112

Kreditpunkte 1

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)40

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)40

Bestätigt am (Datum)17.06.2014

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Andris Šteinerts

Vorkenntnisse

Arhi1023,

Arhi1024,

Arhi2055,

BūvZ3100,

BūvZ3111,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Mēnesis J. Metodiskie norādījumi kursa darbam studiju priekšmetā „Būvdarbu procesi”. Zemes darbi. LLU, Jelgava: LLU, 2007.
2. Noviks J., Šnepste T. Celtniecības tehnoloģija. Rīga: Zvaigzne, 1991. 304 lpp.
3. Latvijas būvnormatīvs LBN 310-99 "Darbu veikšanas projekts" www.likumi.lv; www.em.gov.lv
4. Noviks J. Būvdarbi. I. Sagatavošanas darbi, ēku nospraušana, zemes darbi. Rīga: Jurģi, 1999.

Weiterfuhrende Literatur

1. Standarts LVS EN 1991-1-6 "1.Eirokodekss. Iedarbes uz konstrukcijām. 1-6.daļa: Vispārīgās iedarbes. Iedarbes būvdarbu laikā"
2. Kārkliņš P., Vērdiņš L., Lejnieks I. Būvdarbu tehnoloģija un organizēšana. Rīga: Zvaigzne, 1993. 445 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Latvijas Būvniecība: ceļvedis būvniecības nozares virzītājiem. Rīga, Lilita
2. Praktiskā Būvniecība. Rāmava, Ķekavas pag. Rīga: ISAVE. ISSN 1407-8929.