Course code BūvZ3112

Credit points 1

Construction Process Technology II

Total Hours in Course40

Independent study hours40

Date of course confirmation17.06.2014

Responsible UnitDepartment of Architecture and Building

Course developer

author Arhitektūras un būvniecības katedra

Andris Šteinerts

Dr. sc. ing.

Prior knowledge

Arhi1023, Architecture I

Arhi1024, Architecture

Arhi2055, Architecture II

BūvZ3100, Building Machnery

BūvZ3111, Construction Process Technology I

Compulsory reading

1. Mēnesis J. Metodiskie norādījumi kursa darbam studiju priekšmetā „Būvdarbu procesi”. Zemes darbi. LLU, Jelgava: LLU, 2007.
2. Noviks J., Šnepste T. Celtniecības tehnoloģija. Rīga: Zvaigzne, 1991. 304 lpp.
3. Latvijas būvnormatīvs LBN 310-99 "Darbu veikšanas projekts" www.likumi.lv; www.em.gov.lv
4. Noviks J. Būvdarbi. I. Sagatavošanas darbi, ēku nospraušana, zemes darbi. Rīga: Jurģi, 1999.

Further reading

1. Standarts LVS EN 1991-1-6 "1.Eirokodekss. Iedarbes uz konstrukcijām. 1-6.daļa: Vispārīgās iedarbes. Iedarbes būvdarbu laikā"
2. Kārkliņš P., Vērdiņš L., Lejnieks I. Būvdarbu tehnoloģija un organizēšana. Rīga: Zvaigzne, 1993. 445 lpp.

Periodicals and other sources

1. Latvijas Būvniecība: ceļvedis būvniecības nozares virzītājiem. Rīga, Lilita
2. Praktiskā Būvniecība. Rāmava, Ķekavas pag. Rīga: ISAVE. ISSN 1407-8929.