Code du cours BūvZ1042

Crédits 2

La quantité totale d'heures en classe80

Nombre de conferences16

Nombre des travaux du laboratoire16

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant48

Date de l'approbation du cours10.02.2016

Auteur du cours

author

Jānis Domburs

Manuels

1. Ģeodēzija. U. Zumenta redakcijā. Rīga: VA LĢIA „Latvijas karte”, 2007. 262 lpp.
2. Žagars J., Zvirgzds J., Kaminskis J. Globālās navigācijas satelītu sistēmas (GNSS). Ventspils: Ventspils Augstskola, 2014. 231 lpp.
3. Torge W. Geodesy. Berlin, New York: Walter de Gruyter, 2001. 416 p.

Ouvrages supplémentaires

1. Helfriča B. Mērniecība II. Ģeodēziskie mērījumi. Mācību līdzeklis. Jelgava, 2007. 70 lpp.
2. Horizontālā uzmērīšana. Metodiskie norādījumi. Jelgava, 2012.
3. Apgaismojums un attēli [tiešsaiste] [skatīts 31.03.2016.]. Pieejams: http://b1v.lv/wp-content/uploads/2008/09/fiz12_4.pdf