Kurs-Code BūvZ1042

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Arbeit im Labor (Stundenzahl)16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)48

Bestätigt am (Datum)10.02.2016

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Jānis Domburs

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Ģeodēzija. U. Zumenta redakcijā. Rīga: VA LĢIA „Latvijas karte”, 2007. 262 lpp.
2. Žagars J., Zvirgzds J., Kaminskis J. Globālās navigācijas satelītu sistēmas (GNSS). Ventspils: Ventspils Augstskola, 2014. 231 lpp.
3. Torge W. Geodesy. Berlin, New York: Walter de Gruyter, 2001. 416 p.

Weiterfuhrende Literatur

1. Helfriča B. Mērniecība II. Ģeodēziskie mērījumi. Mācību līdzeklis. Jelgava, 2007. 70 lpp.
2. Horizontālā uzmērīšana. Metodiskie norādījumi. Jelgava, 2012.
3. Apgaismojums un attēli [tiešsaiste] [skatīts 31.03.2016.]. Pieejams: http://b1v.lv/wp-content/uploads/2008/09/fiz12_4.pdf