Code du cours Arhi2082

Crédits 2

La quantité totale d'heures en classe80

Nombre de conferences16

Nombre de travaux pratiques et des séminaires16

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant48

Date de l'approbation du cours26.02.2018

Auteur du cours

author

Antra Bērziņa

Connaissances de base

Arhi1036,

Arhi2062,

Manuels

1. Orehovs A. Dekoratīvo ziemciešu lietišķā ekoloģija. Rīga: Jumava, 2013. 208 lpp.
2. eilande A. Apstādījumu veidotāju ceļvedis Latvijas stādaudzētavu sortimentā. Izdevējs SIA „Labie koki” sadarbībā ar SAB (periodiski izdevumi), 274. lpp.
3. Veics V. Krāšņumaugu un apstādījumu ABC. Rīga: Zvaigzne, 1983. 134 lpp
4. Balode A. Puķkopība. Dārza puķes. Rīga: Burtene, 2016. 352 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. Dāvidsone I. Rīgas dārzi un parki. Rīga: Liesma, 1988. 159 lpp.
2. Ekoloģiskā būvniecība. P. Kruše u.c. Rīga: VAK apvienība „Arkādija”, 1995. 398 lpp.
3. Rīgas sabiedriskie apstādījumi: Īsa vēsture, koki, krūmi, ziemcietes. T. Pūka u.c. Rīga: Zinātne, 1988. 144 lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Dārza Pasaule. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5172
2. Lauku Avīze. ISSN 1407-4338.
3. Dārzs un Drava: dārzkopības un biškopības žurnāls. Rīga: Dārzs un Drava. ISSN 0132-6457.