Kurs-Code Arhi2082

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)48

Bestätigt am (Datum)26.02.2018

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Antra Bērziņa

Vorkenntnisse

Arhi1036,

Arhi2062,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Orehovs A. Dekoratīvo ziemciešu lietišķā ekoloģija. Rīga: Jumava, 2013. 208 lpp.
2. eilande A. Apstādījumu veidotāju ceļvedis Latvijas stādaudzētavu sortimentā. Izdevējs SIA „Labie koki” sadarbībā ar SAB (periodiski izdevumi), 274. lpp.
3. Veics V. Krāšņumaugu un apstādījumu ABC. Rīga: Zvaigzne, 1983. 134 lpp
4. Balode A. Puķkopība. Dārza puķes. Rīga: Burtene, 2016. 352 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Dāvidsone I. Rīgas dārzi un parki. Rīga: Liesma, 1988. 159 lpp.
2. Ekoloģiskā būvniecība. P. Kruše u.c. Rīga: VAK apvienība „Arkādija”, 1995. 398 lpp.
3. Rīgas sabiedriskie apstādījumi: Īsa vēsture, koki, krūmi, ziemcietes. T. Pūka u.c. Rīga: Zinātne, 1988. 144 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Dārza Pasaule. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5172
2. Lauku Avīze. ISSN 1407-4338.
3. Dārzs un Drava: dārzkopības un biškopības žurnāls. Rīga: Dārzs un Drava. ISSN 0132-6457.