Код курса Arhi2082

Кредитные пункты 2

Общее количество часов80

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента48

Дата утвеждения курса26.02.2018

Разработчик курса

author

Antra Bērziņa

Предварительные знания

Arhi1036,

Arhi2062,

Учебная литературa

1. Orehovs A. Dekoratīvo ziemciešu lietišķā ekoloģija. Rīga: Jumava, 2013. 208 lpp.
2. eilande A. Apstādījumu veidotāju ceļvedis Latvijas stādaudzētavu sortimentā. Izdevējs SIA „Labie koki” sadarbībā ar SAB (periodiski izdevumi), 274. lpp.
3. Veics V. Krāšņumaugu un apstādījumu ABC. Rīga: Zvaigzne, 1983. 134 lpp
4. Balode A. Puķkopība. Dārza puķes. Rīga: Burtene, 2016. 352 lpp.

Дополнительная литература

1. Dāvidsone I. Rīgas dārzi un parki. Rīga: Liesma, 1988. 159 lpp.
2. Ekoloģiskā būvniecība. P. Kruše u.c. Rīga: VAK apvienība „Arkādija”, 1995. 398 lpp.
3. Rīgas sabiedriskie apstādījumi: Īsa vēsture, koki, krūmi, ziemcietes. T. Pūka u.c. Rīga: Zinātne, 1988. 144 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Dārza Pasaule. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5172
2. Lauku Avīze. ISSN 1407-4338.
3. Dārzs un Drava: dārzkopības un biškopības žurnāls. Rīga: Dārzs un Drava. ISSN 0132-6457.