Course code Arhi2082

Credit points 2

Total Hours in Course80

Number of hours for lectures16

Number of hours for seminars and practical classes16

Independent study hours48

Date of course confirmation26.02.2018

Responsible UnitDepartment of Landscape Architecture and Planning

Course developer

author #Agrobiotehnoloģijas institūts

Antra Bērziņa

Mg. paed.

Prior knowledge

Arhi1036, Landscape Studies

Arhi2062, Greenery I

Course abstract

Students acquire knowledge of the classification and ecological requirements of ornamental greenery, espetialy perenials. Students acquire knowledge of application of ecological and biological properties of ornamental greenery in creating unified compositional solution according to a project idea; they acquire knowledge and skills of planting greenery.

Learning outcomes and their assessment

•Knowledge: application of ornamental greenery, its economic and aesthetic significance.
•Skills: students are able to analyse and evaluate phenotypic traits of ornamental greenery, determine its aesthetic value and identify.
•Competence: evaluate and justify interaction of ornamental greenery with environmental expression, describe suitability of a plant for specific conditions, if necessary substantiate the replacement of plant species with more suitable species.

Compulsory reading

1. Orehovs A. Dekoratīvo ziemciešu lietišķā ekoloģija. Rīga: Jumava, 2013. 208 lpp.
2. eilande A. Apstādījumu veidotāju ceļvedis Latvijas stādaudzētavu sortimentā. Izdevējs SIA „Labie koki” sadarbībā ar SAB (periodiski izdevumi), 274. lpp.
3. Veics V. Krāšņumaugu un apstādījumu ABC. Rīga: Zvaigzne, 1983. 134 lpp
4. Balode A. Puķkopība. Dārza puķes. Rīga: Burtene, 2016. 352 lpp.

Further reading

1. Dāvidsone I. Rīgas dārzi un parki. Rīga: Liesma, 1988. 159 lpp.
2. Ekoloģiskā būvniecība. P. Kruše u.c. Rīga: VAK apvienība „Arkādija”, 1995. 398 lpp.
3. Rīgas sabiedriskie apstādījumi: Īsa vēsture, koki, krūmi, ziemcietes. T. Pūka u.c. Rīga: Zinātne, 1988. 144 lpp.

Periodicals and other sources

1. Dārza Pasaule. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5172
2. Lauku Avīze. ISSN 1407-4338.
3. Dārzs un Drava: dārzkopības un biškopības žurnāls. Rīga: Dārzs un Drava. ISSN 0132-6457.