Jaunais studiju plāns
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Pārtikas tehnoloģijas fakultāte
PTF brīvā izvēle Bakalaura

4.2. Programmas prasības (kvalifikācijas iegūšanas nosacījumi utt.)
2018.pavasara 2017.rudens 2017.pavasara 2016.rudens 2016.pavasara 2015.rudens 2015.pavasara 2014.rudens 2014.pavasara 2013.rudens 2013.pavasara 2012.rudens 2012.pavasara 2011.rudens 2011.pavasara 2010.rudens 2010.pavasara 2009.rudens 2009.pavasara 2008.rudens
Pilna laika