Jaunais studiju plāns
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Informācijas tehnoloģiju fakultāte
Neklātienes programmēšanas skola Tālākizglītība

4.2. Programmas prasības (kvalifikācijas iegūšanas nosacījumi utt.)
2014.rudens 2014.pavasara 2013.rudens 2012.rudens 2011.rudens
Tālākizglītība