Jaunais studiju plāns
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Mūžizglītības centrs
Tālākizglītība Tālākizglītība

4.2. Programmas prasības (kvalifikācijas iegūšanas nosacījumi utt.)
2015.pavasara 2014.rudens 2014.pavasara 2013.rudens 2013.pavasara 2012.rudens 2012.pavasara 2011.rudens 2011.pavasara
Tālākizglītība