Jaunais studiju plāns
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Studiju centrs
LLU viesstudenti Bakalaura

4.2. Programmas prasības (kvalifikācijas iegūšanas nosacījumi utt.)
2014.rudens 2013.rudens 2009.rudens
Pilna laika